Oszczędności

Dzięki zastosowaniu energo-oszczędnych rozwiązań, lampy solarne pozwalają zaoszczędzić zarówno na kosztach energii jak i późniejszych kosztach eksploatacji.

Ekologia

Energia słoneczna i wiatrowa jest powszechnie dostępna, stanowi niewyczerpalne źródło energii, które zaliczamy do tak zwanych źródeł czystych - przyjaznych dla środowiska.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma Solar Solution M.Kozak Sp. z o.o. , 66-006  Zielona Góra , ul.Kiełpin 23G  przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z internetu) oraz z własnych zbiorów w celu realizacji umów w których firma jest stroną.

Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych , w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy iż :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Solar Solution M.Kozak Sp. z o.o. , 66-006  Zielona Góra, ul.Kiełpin 23G.

a) Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

b) Państwa dane osobowe są przetwarzanie w celu :

 • podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/ sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych)
 • dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • w celach marketingowych
 • zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora)

c) Odbiorcami Państwa danych osobowych są :

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)  np. bankom, biurom informatycznym, biurom rachunkowym,  kurierom, firmom transportowym, poczcie polskiej, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.  

4. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych - w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, zrealizować zamówienie lub wystawić fakturę.

W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: rodo@solar-solution.pl

Masz pytanie? Zadzwoń do nas: +48 68 419 90 59

stronę wykonało: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.